Vanaf 2016 treedt er een belangrijke verandering in voege!!:  om te blijven genieten van een volledige terugbetaling door de ziekenkas (100% voor WIGW’s; 85% voor de gewoon verzekerden {= actieven}), dient u in het voorafgaande kalenderjaar voor gelijk wat bij de tandarts langs geweest te zijn ( het moet dus gaan over een terugbetaalde behandeling waarvoor op de ziekenkas een getuigschrift werd ingediend), anders zult U dubbel remgeld moeten betalen:

vb.:  Jan is in 2015 op controle geweest bij de tandarts en heeft daarvan het getuigschrift voor verstrekte hulp op de ziekenkas ingediend (er bestaat dus een bewijs dat Jan bij de tandarts geweest is). In 2016 heeft Jan een vulling nodig; hij betaalt het normale remgeld van 8,5 euro en van de ziekenkas krijgt hij dan 36,23 euro terug.
Piet is in 2015 helemaal niet bij de tandarts geweest; hij moet dubbel remgeld betalen t.t.z. 17 euro, en zal van de ziekenkas slechts 27,73 euro terug krijgen.