endodontie
endodontie
endodontie

Als een tand echt pijn doet (spontane tandpijn), zal de pijn meestal niet meer overgaan door de tand te vullen. Het zal dan nodig zijn de tand te “ontzenuwen“. De zieke zenuw wordt uit de tand gehaald, de wortelkanaaltjes goed gekuist en ontsmet, en de lege wortelkanaaltjes worden met speciale produkten opgevuld opdat de tand niet meer zou ontsteken.
Meestal zullen per tand 1 tot 3 wortelkanalen behandeld moeten worden, soms zelfs meer. Zo zal een snijtand meestal 1 wortelkanaal hebben, een molaar (kies) al gauw 3 wortelkanalen. Hoe meer wortelkanalen, hoe langduriger en moeilijker de behandeling.

Een endodontische behandeling wordt bij ons met de modernste technieken en materialen uitgevoerd en er wordt steeds een perfect resultaat nagestreefd.
Het zal dan ook zelden nodig zijn een patiënt naar de specialist (= endodontoloog) te verwijzen ! 
Hebt u vragen over endodontie neem dan gerust contact met ons op.

Top-endo !! van Alina op een wijsheidstand !!