We zagen tot nu toe dat verloren tanden vervangen kunnen worden d.m.v. een gebit (prothese) of d.m.v. kroon- en brugwerk.

Een andere manier om verloren tanden te vervangen zijn “implantaten”. Hiertoe worden een of meerdere kunstwortels (implantaten) in de kaak geplaatst; hierop worden dan (na inheling van de implantaten) de kronen en bruggen geplaatst.

Het plaatsen van deze implantaten gebeurd onder hospitaal-omstandigheden (aseptie!).
Na een bepaalde “ingenezingsperiode” (als de implantaten goed “vast” zitten) kan de tandarts dan de kronen of bruggen op deze implantaten plaatsen. Net zoals bij kronen en bruggen is het de bedoeling om tot een situatie te komen die niet van echte tanden te onderscheiden valt.

Zoals reeds in de rubriek “Prothese” vermeld, worden implantaten ook geplaatst om losse gebitten te verankeren. Bij sommige mensen is het gebit op geen enkele manier vast te krijgen (omdat de beenkam stilaan volledig geresorbeerd (verdwenen) is; hier kan het plaatsen van bijv. 2 implantaten wonderen verrichten!

Implantaten worden niet door de ziekenkas terugbetaald, tenzij 2 implantaten in de onderkaak bij personen ouder dan 70 jaar om een volledige onderprothese te helpen verankeren.

implantologie
Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas

Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas

implantologie
Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas
Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas

En nog maar eens een mooie prestatie van Thomas !!