We zagen tot nu toe dat verloren tanden vervangen kunnen worden d.m.v. een gebit (prothese) of d.m.v. kroon- en brugwerk.

Een andere manier om verloren tanden te vervangen zijn “implantaten”. (Vaak het laatste redmiddel om te ontsnappen aan een “gebit”, als er niet meer genoeg eigen tanden zijn om nog kroon-en brugwerk te kunnen uitvoeren!).

Daartoe worden er een of meerdere “kunstwortels” (=implantaten) in de kaak geschroefd. Na een bepaalde inhelingsperiode worden hierop de event. Kronen of bruggen geplaatst.

implantologie
Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas

Een andere manier om verloren tanden te vervangen zijn “implantaten”. Hiertoe worden een of meerdere kunstwortels (implantaten) in de kaak geplaatst; hierop worden dan (na inheling van de implantaten) de kronen en bruggen geplaatst.

Het plaatsen van deze implantaten gebeurd IN ONZE EIGEN PRAKTIJK door tandarts Thomas, en dit onder absolute “ziekenhuis-omstandigheden” dus onder volledige steriliteit en asepsie!

Ook de noodzakelijk Roentgen-foto’s worden IN ONZE EIGEN PRAKTIJK genomen.  Het is dus niet nodig “eerst naar Genk te gaan”. Wij beschikken over onze eigen CBCT-scanner die eveneens bediend wordt door tandarts Thomas, die hiervoor een gehomologeerd getuigschrift heeft. Hiermee is het mogelijk een radiografische voorstudie uit te voeren voor de diagnose en om een accuraat behandelingsplan op te stellen.

Meestal zal de implantaat-sessie starten met de PRF-techniek.

Na een bepaalde “ingenezingsperiode” (als de implantaten goed “vast” zitten) kan de tandarts dan de kronen of bruggen op deze implantaten plaatsen. Net zoals bij kronen en bruggen is het de bedoeling om tot een situatie te komen die niet van echte tanden te onderscheiden valt.

Zoals reeds vermeld in de rubriek “Prothetische tandheelkunde”, worden implantaten ook geplaatst om losse gebitten te verankeren.

Omdat de kaak (beenkam) met de tijd soms bijna volledig geresorbeerd (=verdwenen) is, zit het gebit niet goed meer vast (vnl. in de onderkaak!). Het plaatsen van 2 (of meer) implantaten onder het gebit kan hier wonderen verrichten.

Implantaten worden niet terugbetaald door de ziekenkas, tenzij 2 implantaten in de onderkaak bij personen ouder dan 70 jaar met een onderprothese (ondergebit), juist om te helpen dit ondergebit op zijn plaats te houden.  Zie ook “Prothetische tandheelkunde”

Last but not least: Thomas en onze assistente Ine vormen een hecht team bij het implanteren, goed op mekaar ingespeeld, wat van wezenlijk belang is voor een geslaagd resultaat.

implantologie
Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas

ENKELE voorbeelden van Thomas zijn werk:

Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas

Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas

Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas

En nog maar eens een mooie prestatie van Thomas !!

4 implantaten op een rij

4 implantaten op rij !!

Een mooi voorbeeld van een implantaat geplaatst door Thomas

Met sinuslifting !!