Tandartsenpraktijk Identity
esthetische T.H.K. test

De esthetische tandheelkunde heeft niet zozeer tot doel de tanden te “verzorgen”, maar beoogt vooral de tanden te “verfraaien”, mooier te maken. Meestal betekent dit dat de tanden “witter” gemaakt worden; soms wordt ook echter de vorm veranderd of wordt de tand mooier in de rij gezet, om tot een meer harmonisch geheel te komen.

Lichte tandstand-afwijkingen kunnen zo zonder “beugel” gecorrigeerd worden. Ook storende spleten tussen de tanden kunnen zo weggewerkt worden.

Het witten der tanden kan op 2 hoofdmanieren gebeuren

  • Als de tanden enkel witter moeten worden, en er geen vorm- en stand-correcties nodig zijn en vooral als het om gave fronttanden gaat zonder vullingen, dan kan men overwegen de tanden te bleachen. Hierbij worden de tanden met een bleekproduct behandeld tot de gewenste kleur bereikt is. Dit kan rechtstreeks aan de stoel gebeuren, of thuis met een speciaal “bleekgootje” op maat gemaakt, dat gedurende een aantal uren hetzij ’s nachts, hetzij overdag gedragen moet worden. Meestal zal men na een week een behoorlijk resultaat bereiken.
  • Hebben de fronttanden veel vullingen en / of dienen er ook correcties in vorm en stand te gebeuren, dan is een gewone bleaching niet mogelijk en moeten de tanden van “facetjes” (ook facings of schildjes genoemd) voorzien worden. Dit komt er op neer om de tanden lichtjes te beslijpen en dan met een nieuw laagje kunststof te voorzien in de gewenste kleur, eventueel ook met een vorm- of stand-verandering. Dit gebeurd rechtstreeks in de stoel; het resultaat is er dus onmiddellijk.

 

Een andere en duurdere methode is de tanden van porceleinen schildjes te voorzien i.p.v. kunststof. Hiertoe moet na het beslijpen der tanden een afdruk genomen worden zodat de technieker modellen kan maken waarop de schildjes vervaardigd worden. Deze worden dan op de beslepen tanden “gekleefd”. Dit gaat gepaard met techniekerskosten en is dus duurder.

Voor deze soort esthetische tandheelkunde is er geen ziekenkas tussenkomst !

Voorbeelden van esthetische tandheelkunde

Hieronder voorbeelden VOOR en NA d.m.v. kunststof-facings ( = “schildjes in gewoon vulmateriaal), rechtstrreks aan de stoel uitgevoerd, dus met onmiddellijk resultaat !  LINKS patiënt IN de stoel, RECHTS patiënt UIT de stoel ! ( Werk uitgevoerd door tandarts R. Toklowicz)

Op deze foto ziet U in de onderkaak een "tussengeplakte" snijtand

De laatste foto hierboven rechts toont tevens een voorbeeld hoe een ontbrekende tand in de onderkaak vervangen wordt door een “tussengeplakte” tand! ( Dit kan een “zelfgemaakte” tand zijn van composiet (=vulmateriaal) of zelfs uw eigen tand indien nog bestaande! HIER: zelfgemaakt.)

Hieronder dan een voorbeeld van de <<indirecte methode>>,waarbij porseleinen facings (= porseleinen “schildjes” die eerst in het labo moeten vervaardigd worden), op de tanden “gekleefd” worden.
Dit is een duurdere en superieure methode die niet in 1 zittijd aan de stoel gedaan kan worden.
In beide gevallen is er geen terugbetaling van de ziekenkas!
(Werk uitgevoerd door tandarts Thomas. Voor meer uitleg  klik  op deze link.)

Nog meer voorbeelden VOOR & NA

 

Opfrissing d.m.v. composietfacetjes (facings) (tandarts Bobby)

Hier nog een laatste voorbeeld van “diasteemsluitng” (=sluiten van de spleten tussen de tanden) (eigenlijk is dit een vorm van orthodontie met onmiddellijk resultaat, zonder langdurig de vervelende “blokjes” te moeten dragen.

De cases hierboven zijn allemaal voorbeelden van de “direkte” methode,dus alles is rechtstreeks aan de stoel vervaardigd. U hebt direct resultaat wanneer U uit de stoel stapt. (U moet wel een tijdje uw mond kunnen openhouden).

Zoals reeds uitgelegd bestaat er ook een “indirekte” methode, d.m.v. een afdruk en via de technieker, die in het labo slijtvastere porceleinen facings zal vervaardigen, die de tandarts dan op de tanden “kleeft”.

Dit is een duurdere en meer superieure methode die niet in 1 zittijd aan de stoel gedaan kan worden. Zie ook: Porceleinen facings