Tandartsenpraktijk Identity
kindertandheelkunde

Kindertandheelkunde is eigenlijk een onderdeel van de Algemene tandheelkunde, maar toch apart vermeld omdat niet iedere tandarts zich geroepen voelt om kleine kinderen te behandelen (om de evidente reden dat dit soms heel wat energie vraagt en het vaak gemakkelijker is om met assistentie te werken) en omdat het behandelen van kleine kinderen een bijzondere aanpak vraagt, zowel qua materiaal en techniek, als qua psychologische benadering.

Vele mensen denken dat het verzorgen van melktanden niet veel belang heeft, maar niets is minder waar! Het vroegtijdig verlies van melktanden kan vaak ernstige en dure gevolgen hebben. Maar natuurlijk is het niet altijd mogelijk een kind te behandelen, ondanks alle goede voornemens. Een alternatief kan soms zijn om het kind te verwijzen naar het “hospitaal”, om de noodzakelijke ingrepen onder “narcose” te doen. Dat hangt van vele factoren af en het moet zorgvuldig afgewogen worden of  “het sop de kool waard is”.

Belangrijk: Voor kinderen tot 18 jaar is de behandeling gratis, de ziekenkas betaald hier volledig terug en vermits we in het DERDE BETALER systeem werken moet U dus zelfs geen cent uit uw portemonnee bovenhalen! (het zelfde geldt ook voor de WIGW !)