Derde Betaler

Vroeger moest je voor een prestatie bij de tandarts eerst het volledige bedrag zelf betalen. Vervolgens kon je met het “briefje” naar de ziekenkas en kreeg je het grootste deel van dit bedrag (85 %) terugbetaald. De rest, (die 15%),werd dus door Uzelf betaald, dit is...

Lees meer

Ziekenhuis Voorwaarden

Continue sterilisatie, ontsmetting, hygiëne en aangepaste kleding volgens de ernst van het besmettingsgevaar.Ook in de allereerste corona-dagen was de praktijk altijd open.

Lees meer

Prijzen

Onze prijzen zijn conform de tarieven van de ziekenkas! Sinds 2022 passen we ook het systeem van de DERDE BETALER toe, wat het voor de patiënten financieel nog gemakkelijker maakt, vermits ze nu nog enkel het kleine remgeld-bedrag moeten betalen. Voor een jaarlijks...

Lees meer

WIGW

Weduwen, Invaliden, Gehandicapten & Wezen. Deze categorieën hebben een gunsttarief (zoals de min-achttienjarigen) en zullen bijna altijd 100% terugbetaald worden.De WIGW's zijn te herkennen doordat het dubbel-getal op hun stickertjes steeds op een 1 eindigt. (Vb:...

Lees meer

CBCT-Scan en PRF-Techniek

CBCT-scan : Radiologische techniek die toelaat 3-dimensionale beelden van de patiënt te maken. Zo kan nauwkeurig bepaald worden of een implantaat mogelijk is en wat de meest gunstige positie is. Soms onmisbaar voor een juiste diagnose en...

Lees meer

Foto’s bij de tandarts

Regelmatig krijgt de tandarts te maken met patiënten die afwijzend staan tegenover het nemen van "tand-fototjes", omdat dit gevaarlijk en schadelijk zou zijn. Uiteraard hebben wij hier te maken met (Röntgen-) straling, en is onverantwoord gebruik uit den boze. MAAR 1)...

Lees meer

Porceleinen Facings

Hier een meer uitgewerkt voorbeeld over porseleinen facings: Een patiënt consulteerde omdat hij niet tevreden was over het uitzicht van zijn gebit: hij stoorde zich in het bijzonder aan de centrale spleet en de ongelijke lengte der tanden. Bovendien zou hij het leuk...

Lees meer

Kunststof facings

Hier nog een voorbeeld van composiet-facings (=vulmateriaal), rechtstreeks aan de stoel gedaan, om een verwaarloosd gebit op een goedkopere manier terug aantrekkelijk te maken.(werk uitgevoerd door Thomas)

Lees meer