Regelmatig krijgt de tandarts te maken met patiënten die afwijzend staan tegenover het nemen van “tand-fototjes”, omdat dit gevaarlijk en schadelijk zou zijn. Uiteraard hebben wij hier te maken met (Röntgen-) straling, en is onverantwoord gebruik uit den boze. MAAR 1) het weze opgemerkt dat in onze praktijk “het nemen van foto’s” tot het strict noodzakelijke beperkt wordt 2) U moet beseffen dat U sowieso continu blootgesteld zijt aan een constante <<achtergrond-straling>> die hoger of lager kan zijn volgens de plaats in België, ja, zelfs volgens de materialen waarmee uw huis gebouwd is 3) dat U tijdens een namiddagje zonnen meer straling opdoet dan het fototje bij de tandarts; nog meer als U met het vliegtuig naar Spanje of Griekenland vliegt ! 4) en dat het onmogelijk is een verantwoord grondig nazicht te doen zonder controle-fototjes !!

Ook al lijkt bij een visuele controle alles in orde, de foto’s tonen soms ongelooflijke verrassingen !!! Wie dus een nazicht laat doen en geen foto’s wenst te laten nemen (wat zijn goed recht is ! ), moet wel een verklaring ondertekenen zodat later de tandarts niet de schuld krijgt dat hij iets over het hoofd zou gezien hebben.