Hier een meer uitgewerkt voorbeeld over porseleinen facings: Een patiënt consulteerde omdat hij niet tevreden was over het uitzicht van zijn gebit: hij stoorde zich in het bijzonder aan de centrale spleet en de ongelijke lengte der tanden. Bovendien zou hij het leuk vinden moesten de tanden ietsje WITTER zijn!  Na samen met de tandarts de verschillende behandelingsmogelijkheden te hebben overlopen werd er uiteindelijk beslist om porseleinen facings te plaatsen.

Op foto’s 1 2 en 3 ziet U de beginsituatie
Op foto’s 4, 5 en 6 ziet U het eindresultaat: sluiting van de centrale spleet, een meer evenwichtige balans qua lengte en grootte der tanden en meteen alles een paar tinten WITTER.
Daar de patiënt nu 4 wittere snijtanden heeft, bestond de vervolgbehandeling er uit om de overige boventanden en de ganse rij ondertanden bij te kleuren d.m.v. HOMEBLEACHING ( = thuis bleken d.m.v. bleekbeugeltje) ,
zodat al de overige tanden qua kleur een geheel vormen met de porseleinen facings….PATIËNT TEVREDEN ! (werk uitgevoerd door tandarts T. Blaszczuk )