WIGW

Weduwen, Invaliden, Gehandicapten & Wezen. Deze categorieën hebben een gunsttarief (zoals de min-achttienjarigen) en zullen bijna altijd 100% terugbetaald worden.De WIGW’s zijn te herkennen doordat het dubbel-getal op hun stickertjes steeds op een 1 eindigt....

CBCT-Scan en PRF-Techniek

CBCT-scan : Radiologische techniek die toelaat 3-dimensionale beelden van de patiënt te maken. Zo kan nauwkeurig bepaald worden of een implantaat mogelijk is en wat de meest gunstige positie is. Soms onmisbaar voor een juiste diagnose en behandelingsplanning....