Remgeld

Voor elke prestatie (vulling, nazicht, tandreiniging, foto… enz.) die de tandarts bij U doet moet U een klein deel zelf betalen, dit is het zogenaamde REMGELD. U moet helemaal niets uit eigen portemonnee betalen indien U jonger dan 18 jaar bent, of indien U WIGW ...

WIGW

Weduwen, Invaliden, Gehandicapten & Wezen. Deze categorieën hebben een gunsttarief(zoals de min-achttienjarigen) en zullen bijna altijd 100% terugbetaald worden. De WIGW’s zijn te herkennen doordat het dubbel-getal op hun stickertjes steeds op een 1 eindigt....

CBCT-Scan en PRF-Techniek

CBCT-scan : Radiologische techniek die toelaat 3-dimensionale beelden van de patiënt te maken. Zo kan nauwkeurig bepaald worden of een implantaat mogelijk is en wat de meest gunstige positie is. Soms onmisbaar voor een juiste diagnose en behandelingsplanning....

Foto’s bij de tandarts

Regelmatig krijgt de tandarts te maken met patiënten die afwijzend staan tegenover het nemen van “tand-fototjes”, omdat dit gevaarlijk en schadelijk zou zijn. Uiteraard hebben wij hier te maken met (Röntgen-) straling, en is onverantwoord gebruik uit den...

Porceleinen Facings

Hier een meer uitgewerkt voorbeeld over porseleinen facings: Een patiënt consulteerde omdat hij niet tevreden was over het uitzicht van zijn gebit: hij stoorde zich in het bijzonder aan de centrale spleet en de ongelijke lengte der tanden. Bovendien zou hij het leuk...